Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dạy Về Pháp Tu Tịnh Độ‏

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dạy Về Pháp Tu Tịnh Độ‏

Nhân dịp thực hiện chuyên đề về pháp tu Tịnh độ tại Việt Nam, đại diện Ban Biên tập và bộ phận biên tập Nguyệt san Giác Ngộ đã...
Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?*

Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?*

Thế nhưng, niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật tưởng dễ mà không hề dễ chút nào. Bởi mỗi khi chúng ta khởi lên một...
Hành Giả Niệm Phật

Hành Giả Niệm Phật

Từ xưa cho tới nay, giáo lý đạo Phật vẫn là kho tàng tri thức giải thoát khổ đau cho nhân loại. Pháp Phật dạy như liều thuốc quí...
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh

Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh

1. Chí thành tâm, 2. Thâm tâm, 3. Hồi hướng phát nguyện tâm. Có đủ ba tâm ấy, quyết được vãng sanh về cõi nước kia.” Danh từ “thâm tâm” trong kinh, chỉ...
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật

Khi tâm được chuyên chú vào trạng thái định nhưng vẫn chưa dứt sạch thói quen vọng động và tán loạn, nay cần phải dùng phương pháp tu quán...
10 điều trọng yếu của sự tu hành

10 điều trọng yếu của sự tu hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là...
Sự khẩn yếu lúc lâm chung

Sự khẩn yếu lúc lâm chung

Thỉnh bậc tri thức khai thị Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhứt đại sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy...
Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Đức Phật A Di Đà Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)

Chương 10 Những suy nghĩ sau cùng Chết là một bắt đầu. Đây là cánh cửa để thoát khỏi màn đêm và là cơ hội tươi mát cho chúng ta, để...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)

Chương  09  NGHI THỨC CHO NGƯỜI HẤP HỐI VÀ NGƯỜI CHẾT Con đường tới phát nguyện hồi hướng và an định Do những bậc chứng ngộ với tâm đại trí huệ soi...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 8)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 8)

Chương 08 PHƯƠNG CÁCH GIÚP ĐỠ NGƯỜI SẮP LÂM CHUNG VÀ NGƯỜI CHẾT Khi tâm thức lơ lững một mình vào cõi trung ấm, thật không khác sợi gòn bay trước...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)

Chương 07 Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Cực Lạc Một niềm tin tuyệt đối vào đức Phật Vô Lượng Quang Chắc chắn tái sanh về Cõi Cực Lạc. Một tâm thức...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)

Chương 06 TÁI SANH KHÔNG THOÁT KHỎI VÒNG NGHIỆP LỰC Bất cứ thói quen nào của nghiệp, dù thiện hay bất thiện Mà chúng ta đã gieo trong tâm thức từ quá...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chương 05 CHUYỆN KỂ VỀ THÂN TRUNG ẤM BARDO Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Delog người Tây Tạng Vì phần lớn những lời kể của các vị delog là...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)

Chương 04 THÂN TRUNG ẤM Không còn một vật chất nào kiềm chế chúng ta.  Những thói xấu của chúng ta xuất hiện như cõi huyền ảo và đáng sợ. Những tánh...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)

Chương 03 CHƠN TÁNH TỐI THƯỢNG THOÁNG THẤY TÁNH QUANG MINH Nó là căn bản của tâm, trí tuệ an lạc tối thượng và sự quang minh của tâm Chúng ta phải sửa...

Xem nhiều

Bài mới