Sáng ngày 09/05/ Nhâm Dần (7/6/2022) tại tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ Tu Viện Tường Vân trang nghiêm tổ chức Lễ Phóng sanh, hoàn đàn Dược Sư và cúng dường trai tăng, kỳ an giải bệnh cho phật tử Mai Thị Út (Pháp danh: Diệu Nhàn) 79 tuổi.

phong sanh 2022 6

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của:  HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín, HT. Thích Thiện Tánh, cùng chư Tôn Đức BTS PG TP. HCM; Ban chức sự hạ trường; quý Giáo thọ sư; chư Tăng tại trường hạ Tu Viện Tường Vân, Thiền Viện Thiên Phước; chư Ni trường hạ Chùa Phước Thiện và Chùa Liên Hoa.

Chương trình được bắt đầu với nghi thức phóng sanh do TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân làm chủ sám. Hơn 2 tấn cá, lươn được thả với lòng thành tâm, nguyện cầu chúng sanh được an lành

Tiếp theo đó, gia đình trai chủ tác pháp cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm Chánh Điện cử hành nghi thức tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và hoàn đàn Dược Sư Thất Châu.

phong sanh 2022 20

phong sanh 2022 18

Sau thời tụng kinh, phật tử Tường An kính dâng lời tác bạch trình duyên sự cúng dường: Trước là cầu tiêu tai giải bệnh cho mẹ là cụ bà Mai Thị Út – Pháp danh: Diệu Nhàn, sau là nguyện cho quốc thới dân an. Ban đạo từ, HT. Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN đã tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của gia đình và hứa khả thọ nhận lễ phẩm cúng dường.

Sau cùng là hồi hướng và kết thúc trong niềm hoan hỷ.

Sau đây là một số hình ảnh

phong sanh 2022 1 phong sanh 2022 2 phong sanh 2022 3 phong sanh 2022 4 phong sanh 2022 5 phong sanh 2022 7 phong sanh 2022 8 phong sanh 2022 9 phong sanh 2022 11 phong sanh 2022 12 phong sanh 2022 13 phong sanh 2022 14 phong sanh 2022 15 phong sanh 2022 16 phong sanh 2022 17 phong sanh 2022 19 phong sanh 2022 21 phong sanh 2022 22 phong sanh 2022 23 phong sanh 2022 24 phong sanh 2022 25 phong sanh 2022 26 phong sanh 2022 27

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh

Bài liên quan