Bác Sĩ Tốt nhất Là Chính Mình tập 3

Tác giả: Hồng Chu Quang, Huỳnh Phụng Ái

Nhà xuất bản Trẻ

Giọng đọc: Quang Điền