Có Một Con Mọt Sách

Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc

Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Hướng Dương