Cầu Vồng Trong Đêm tập 1: Cho Những Trái Tim Đang Sống

Tác giả: Mikhail Samarsky

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương