Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ 

Tác giả: Jason F. Wright

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hiếu