Dạy Con Làm Giàu 06 – Những Câu Chuyện Thành Công

Tác giả: Robert & Sharon

Qua các câu chuyện thành công của những người đã đón nhận lời khuyên của Người bố giàu và đạt được sự thành công tài chính của riêng họ, bạn sẽ biết được: * Tại sao bạn không bao giờ là quá trẻ hay quá già để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự an toàn và tự do về tài chính. * Những nhà đầu tư đạt được một triệu đôla đầu tiên như thế nào. * Làm sao để bạn có những kết quả và thành công về tài chính như họ!