Dạy Con Làm Giàu 09 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc

Tác giả: Robert & Sharon

Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách “Dạy Con Làm Giàu” và là quyển sách mới nhất của Robert T. Kiyosaki trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán chạy nhất của ông. Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả mà còn chỉ cho bạn cách:

– Nói bằng ngôn ngữ tài chính
– Khiến đồng tiền làm việc cho bạn
– Thành công – làm việc để học, đừng làm việc vì tiền
– Giúp đồng tiền vận động và phát triển

Trong tập này hé mở những bí mật về tiền bạc – điều mà bạn không học ở nhà trường.