Dạy Con Làm Giàu 12 – Xây Dựng Con Thuyền Tài Chính Của Bạn

Tác giả: Robert & Sharon

Người Cha Giàu nói: “Mọi người đều có khả năng xây dựng một con thuyền tài chính để tồn tại và phát triển trong tương lai. Nhưng họ phải đầu tư thời gian vào việc giáo dục tài chính cho mình để có thể xây dựng một con thuyền với nền tảng vững chắc.”.

Cuốn sách này sẽ dạy bạn:

Những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bắt cứ điều gì sẽ xảy ra.

Cách thức nỗi sợ, giấc mơ, và hành động của hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số kiểm soát tương lai kinh tế.

Tại sao lời khuyên “Mua, nắm giữ, và đa dạng hóa” có thể dẫn tới thảm họa tài chính?

Một cuộc bùng nổ khác của thị trường chứng khoán đang dần lộ diện – và khi nào những lời tiên tri của người cha giàu sẽ xảy ra .

Cách thức để tồn tại trong những lúc khủng hoảng – và khám phá ra những đầu tư yêu thích nhất của người cha giàu.