Khám Phá Miền Đất Lạ 

Tác giả: Jack Canfield

Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM Ấn Hành

Giọng đọc: Đức Trọng & Kim Kiều