Vượt Qua Thử Thách Đầu Đời

Tác giả: Jack Canfield-Mark Victor Hansen

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Lê Như Quỳnh