Lòng Dũng Cảm 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can