Một Chuyến Đi Xa – Đào Hiếu

1205

Một Chuyến Đi Xa 

Tác giả: Đào Hiếu

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng

Truyện là bài ca về lòng yêu nước của một thế hệ trẻ những năm chống Mỹ, một thông điệp đầy ý nghĩa mà câu chuyện truyền tải đến các bạn nhỏ, các em hãy nhớ rằng: dù trong thời đại nào thì lòng yêu nước vẫn luôn là một thứ vũ khí mạnh, và nó luôn cần được gìn giữ, phát huy.