Truyện Ngắn Dành Cho Tuổi Nhi Đồng – Phong Thu

1929

Truyện Ngắn Dành Cho Tuổi Nhi Đồng 

Tác giả: Phong Thu 

Nhà xuất bản Giáo Dục 

Giọng đọc: Như Minh