Cây Bàng Không Rụng Lá 

Tác giả: Phong Thu

Nhà xuất bản Kim Đồng 

Giọng đọc: Thùy Khanh