Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi 

Tác giả: Xuân Quỳnh

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Diễm Khanh