Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi 

Tác giả: Vũ Tú Nam

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Trọng Thanh