108 Truyện Đồng Thoại Hay Nhất Thế Giới 

Tác giả: Vũ Bội Tuyền 

Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành

Giọng đọc: Thanh Trúc