Khu Vườn Hạnh Phúc

Tác giả: Nguyễn Thái Hải

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thanh Trúc