Ngôi Nhà Trong Cỏ 

Tác giả: Lý Lan

Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Thanh Trúc