Con Chim Xanh Hạnh Phúc

Tác giả: Georgette Leblanc

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Lê Như Quỳnh