Cánh Diều Mơ Ước 

Tác giả: Kim Hài 

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu