Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi tập 2

Tác giả: William J.Bennett

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên