Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi – Ma Văn Kháng

779

Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi 

Tác giả: Ma Văn Kháng

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Trung Nghị