Tình Cha Ấm Áp

Tác giả: Nguyễn Viên Như (biên soạn)

Nhà xuất bản Thế Giới & cty Đinh Tỵ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên