Quê Nội 

Tác giả: Võ Quảng

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên