Cuộc Đời Một Đôi Dép Cao Su 

Tác giả: Phùng Quán

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Phạm Tân