Tuổi Thơ Dữ Dội

Tác giả: Phùng Quán

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương