Ngôi Sao Thái Dương Xanh – Linh Hiền

87

Ngôi Sao Thái Dương Xanh

Tác giả: Linh Hiền

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng

Cò và Sậy là hai học sinh lớp 8A3 trường Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Tình cờ Có và Sậy gặp hai người ngoài vũ trụ là Quatorze và Quinze của Thái Dương Xanh xuống tìm hiểu Trái đất. Người Thái Dương Xanh mời Cò và Sậy lên thăm hành tinh của họ. 

05:49