Phù Thủy Xứ OZ 

Tác giả: L.Frank Baum

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Đồng Linh