Thằng Hải Ổi

Tác giả: Hồng Thủy

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Xuân Hùng

Thằng Hải “ổi” là một đứa hoc trò ngỗ nghịch. Nó ghét đám con nhà giàu phách lối nên đi học thường hay đánh lộn. Má nó gởi nó qua ở với chú Tư bên xóm Vàm Kinh nhưng chứng nào tất nấy, nó vẫn phá phách, hỗn láo với cô giáo nên bị đuổi học