Tâm Hồn Cao Thượng

Tác giả: Edmond De Amicis

Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương