Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Tác giả: Luis Sepúlveda

Nhà xuất bản Nhã Nam & Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc:Thanh Trúc