Truyện Kể Về Những Đức Tính Cao Đẹp

Tác giả: Thanh Huyền

Nhà xuất bản Văn Học 

Giọng đọc: Hoàng Anh