Cò Trắng Vườn Chim

Tác giả: Kim Hài

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên

​Vui và ba Vui, ông Ba, rời bỏ vùng biển quê hương sau một cơn sóng thần giết sạch người thân để về nông thôn miền Nam, miệt vườn tràm chim sinh sống. Ở nơi đó Vui đã biết về một tràm chim – nơi có hàng đàn chim về quần tụ về sinh sống.