Đôi Tay Của Mẹ

Tác giả: Hương Lan (tuyển dịch)

Nhà xuất bản Trẻ

Giọng đọc: Nguyễn Thị Diệu Xuân