An Tư 

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng 

Nhà xuất bản Kim Đồng & NXB Trẻ

Giọng đọc: Ngọc Hân