Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng

Nhà xuất bản Kim Đồng (Hà  Nội) ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Đức Trọng