Quà Tặng Của Hà Bá 

Tác giả: Nguyễn Trí Công

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên