Ba Người Và Ba Con Vật 

Tác giả: Lý Lan

Nhà xuất bản Văn Nghệ 

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu