Khi Tôi Dám Ước Mơ

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Kiên