Người Anh Hùng Làng Dóng 

Tác giả: Cao Quý Đình

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị