Bí Mật Hồ Cá Thần 

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Nhà xuất bản Kim Đồng 

Giọng đọc: Dương Liễu