Sao Khuê Lấp Lánh 

Tác giả: Nguyễn Đức Hiền

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1998

Giọng đọc: Thu Hồng