Tuổi Thơ Im Lặng – Duy Khán

1836

Tuổi Thơ Im Lặng 

Tác giả: Duy Khán

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2010

Giọng đọc: Dung Liễu