Khúc Đồng Dao Lấm Láp

Tác giả: Cao Sơn

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: An Đồng