Cả Làng Biết Bay 

Tác giả: Thu Trân

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM ấn hành Năm 2013

Giọng đọc: Thảo Chi