Mật Ngữ Rừng Xanh 

Tác giả: Lê Hữu Nam

Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng