Khu rừng kỳ diệu

Tác giả: Evelyn Sasamoto

Nhà xuất bản Trẻ 

Giọng đọc: Ngọc Hân