Khu Vườn Mùa Hạ

Tác giả: Kazumi Yumoto

Nhà xuất bản Văn Học & Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Phạm Thái